Cục trưởng Nguyễn Nhật làm việc với một số cơ quan, đơn vị tại Bà Rịa-Vũng Tàu

Ngày 16/11/2012, Cục trưởng Nguyễn Nhật đã có chương trình làm việc với một số cơ quan, đơn vị tại Bà Rịa-Vũng Tàu gồm Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam, thị sát hiện trường dự án Phát triển cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải và làm việc với BQLDA 85- Bộ GTVT. Tham gia Đoàn Công tác có đại diện các phòng Kế hoạch Tài chính, Công trình hàng hải, Văn phòng Cục, lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Cục gồm Ban Quản lý dự án hàng hải III, Cảng vụ Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh và Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai.

Làm việc với Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, Cục trưởng lưu ý đơn vị, hiện nay việc nâng cao hiệu quả khai thác các cảng thuộc nhóm cảng biển số 5, trong đó Vũng Tàu là cửa ngõ, đang được đặt ra hết sức bức thiết. Với vị trí và chức năng là cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải tại khu vực, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu cần chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính cảng biển, tạo thuận lợi nhất cho chủ hàng, chủ tàu đồng thời cần đảm bảo an toàn an ninh hàng hải, duy trì tốt sự phối hợp giữa các cảng vụ hàng hải, tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền địa phương để thúc đẩy hàng hải khu vực phát triển.

Sau khi thị sát hiện trường dự án Phát triển cảng quốc tế Cái Mép Thị Vải, Cục trưởng Nguyễn Nhật đã có buổi làm việc với Ban Quản lý dự án 85 (đơn vị quản lý Dự án). Trên cơ sở những thông tin về tình hình tiến độ dự án Phát triển cảng quốc tế Cái Mép-Thị Vải, Cục trưởng đã chỉ đạo các đơn vị thuộc Cục cần tích cực đẩy mạnh công tác chuẩn bị tiếp nhận và quản lý cơ sở hạ tầng Dự án.

Tại buổi làm việc với Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam, Cục trưởng Nguyễn Nhật đã đánh giá cao kết quả hoạt động của Tổng Công ty trong những năm qua, đồng thời cam kết chủ trương của Cục Hàng hải Việt Nam là tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động và phát triển trên cơ sở tuân thủ chính sách pháp luật của Nhà nước.

Cục trưởng Nguyễn Nhật làm việc với Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu

Cục trưởng Nguyễn Nhật và Đoàn công tác Cục HHVN thị sát hiện trường Dự án cảng quốc tế Cái Mép-Thi Vải


Cục trưởng Nguyễn Nhật và Đoàn Công tác Cục HHVN chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo Tổng Công ty Bảo đảm ATHH miền Nam

Cho thuê gầu ngoạm các loại Cho thuê gầu ngoạm các loại

Cho thuê gầu ngoạm các loại

Hội nghị thường niên của Hiệp hội Cảng biển Việt Nam năm 2019 Hội nghị thường niên của Hiệp hội Cảng biển Việt Nam năm 2019

Hân hạnh là đơn vị tài trợ hội nghị thường niên hiệp hội cảng biển Việt Nam 2019...

TRIỂN VỌNG CẢNG BIỂN VIỆT NAM 2019 TRIỂN VỌNG CẢNG BIỂN VIỆT NAM 2019

Theo dự báo sản lượng container thông qua hệ thống cảng biển Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng ở mức hai con số và phù hợp với các hoạt động thương mại....