Con lăn đỡ băng truyền

Con lăn đỡ băng

Trong dây chuyền chuyển động của băng tải con lăn đỡ dây băng các loại từ Φ76 đến Φ127 đóng một vai trò hết sức quan trọng. Nó quyết định năng suất, vận chuyển, tuổi thọ của hệ thống dây truyền.

Căn cứ vào chi tiêu cơ bản trên Công ty cổ phần phát triển Đức mạnh đã đầu tư thiết kế các loại con lăn thông dụng sự dụng cho tất cả các loại băng tải có độ bên cao, chống bụi, nước phù hợp với trường khô, nóng, ẩm ướt.