Liên Hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỨC MẠNH

Trụ sở chính: Lô 10 ĐNN - E cụm công nghiệp Hà Khánh, tp. Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 - 3888339
Email: congtyducmanh2012@gmail.com
Skype: gaungoamducmanh
Hotline: 0912-103-840 (24/24h).

Liên hệ