PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT GẦU NGOẠM
Phân xưởng rộng 1000m2 với đầy đủ trang thiết bị và đội ngũ kỹ thuật cao có thể sản xuất cùng lúc nhiều loại gầu ngoạm khác nhau, đáp ứng được yêu cầu về kỹ thuật cũng như tiến độ của khách hàng đề ra.